Gårdens udvikling

grden.ved.kb

AgroBrazil indgik i 2011 forhandlingerne om gården "Fazenda Jequitiba II" og i marts 2012 blev gården overtaget.

Opdyrkning af jorden

Nu stod AgroBrazil på skødet og ansøgningen om opdyrknings tilladelse kunne påbegyndes. For den del af ejendommen der var kvægfold, kom tilladelsen efter blot 10 dage, og de første 350 ha kvægfold blev gjort dyrkningsklar. Jorden blev tilsået fra ultimo december til ultimo februar 2013, hvor vi startede med at så sojabønner i de bedst ryddede marker. De dårligere marker - altså med flere rødder tilbage efter rydningen - blev tilsået med ris og sorghum. Soyabønner var udelukket netop på grund af rodresterne på jorden, fordi sojaplanten sætter bælge hele vejen ned af stængelen, så man kører meget lavt med skærebordet. I februar fik vi rydningstilladelsen til de sidste 536 ha, vi må opdyrke. Og i marts måned begyndte væltningen af cerradoen (bevoksning af buske og træer). Dette arbejde blev udført, mens det stadig var regntid og derfor fugt i jorden, så rødderne kom med op, når buske og træer blev væltet.


grden.1.aar

Tørtiden begyndte i slutningen af maj måned, her begyndte den indlejede entreprenør, at skubbe de væltede grene og rødder sammen i rækker, så harvningen kunne påbegyndes. Den første tallerkenharvning blev sat i gang 28. marts, og kort efter blev et hold på 20-25 mand sat i gang med at samle rødder på den nyharvede jord. Arbejdet med at samle rødder foregik frem til og med oktober.
Der er harvet to gange med en 32" tallerkenharve og samlet rødder efter hver harvning. Vi har samtidig spredt 3.500 tons kalk på ejendommen fordelt på både ny og gammel jord. På den nye jord er der tildelt 5 tons kalk pr. ha. Det er spredt af to omgange for, at undgå mister , samt for at opnå en bedre opblanding i jorden. På den gamle jord har vi fået taget jordprøver med GPS-udstyr, for at kunne dosere og sprede kalk ud fra analyserne. Tildelingen har således varieret fra 0 til 3.400 kg kalk pr. ha.


hallen

Ny maskinhal

I april 2013 blev der opført en lille stålhal til maskiner. Samtidig renoverede vi et hus, som skal bruges til opbevaring af såsæd og planteværn. I september blev der opført et værksted, der ligger ude på marken, hvor den fremtidige gård skal opføres. Ud over det har vi fået renoveret ca 7km hegn rundt langs skellene på ejendommen, samt fjernet eksisterende hegn der var mellem folde internt på gården. Hegnene forhindrer nabokvæg, der bliver drevet på vejene, i at komme ind på vores marker. Vi har ændret på markvejene, så det passer bedre med opdelingen af de nye marker. Nogle af naboerne til gården har brug for, at køre ind over vores jord for at komme ud til offentlige veje. Vi har derfor været nødt til også at tage hensyn til dem, ved ændring af vejsystemet.

AgroBrazil A/S • kontakt@agrobrazil.dk • Store Heddinge • Danmark • 56503409