Hvorfor investere i landbrug i Brasilien?

Brasilien har store landområder med fantastiske klimatiske forhold for landbrugsproduktion. Samtidig er der store uopdyrkede områder, hvilket medvirker til lave jordpriser.

Optimalt klima

Varmt klima og store nedbørsmængder giver i det område, hvor AgroBrazil A/S har købt jord,
landskab mulighed for to afgrøder om året. AgroBrazil A/S' gård ligger 50 km nordøst for hovedstaden Palmas i staten Tocantins.
Det er i denne stat tilladt at opdyrke 65 % af en ejendom, resten (35 %) skal forblive uberørt natur. Herudover har Brasilien regler for bræmmer omkring søer og floder. På AgroBrazil's ejendom udgør bræmmer 5 % af jorden. Den naturlige vegetation hedder cerrado, der ikke skal forveksles med regnskov. Cerrado er den vegetation, der dækker hele den uopdyrkede højslette, som ligger midt i Brasilien, og er en blanding af lave buske og træer, der kan overleve den tørre periode. AgroBrazil A/S udviser stor respekt for regnskoven, og finder i øvrigt disse områder uinteressante til landbrugsproduktion.

 

byVerdensmarkedspriser
I Brasilien kan man købe de samme moderne landbrugsmaskiner, pesticider, gødninger og andre hjælpestoffer, som vi kender i den vestlige verden. Arbejdskraften er billig, og produktpriserne er verdensmarkedspriser.
Med verdens 5. største befolkning på knap 200 mio. og verdens 7. største økonomi er Brasilien et marked med global betydning. Landet er sammenlignet med Mexico og Chile i relativ velstand. Bruttonationalproduktet er på 11.1232 US$/indb. og det er næsten dobbelt så stort som Kina’s og tre gange så stort som Indien’s.

 

Stabil økonomi
Brasilien har en stabil økonomi, der er kommet hæderligt gennem den økonomiske krise og man oplevede i 2009 kun en mild recession (-0,3 % BNP). I perioden 2005 - 2012 steg BNP med 3,8 % per år, i 2013 var væksten i BNP 2,5 %. Udover at have en god økonomi har Brasilien mange råstoffer og i de senere år, er der fundet betydelige mængder olie i havet ud for Rio de Janeiro.
Brasilien har et stabilt demokratisk politisk system og er interesseret i udenlandske investeringer for at øge beskæftigelse og produktion. Landet hører til den gruppe lande, der kaldes BRIK-lande, som består af: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Ifølge "faderen"- til navnet BRIK-landene - Jim O`Neill fra Goldman Sachs, vil Brasilien være den 4. største økonomi i verden i 2050.


AgroBrazil A/S • kontakt@agrobrazil.dk • Store Heddinge • Danmark • 56503409