AgroBrazil A/S historie

I slutningen af 2007 rejser tre af de unge investorer på en studierejse i tre måneder til Brasilien. De besøger bl.a. vest Bahia, som er et af de nye landbrugsområder. Området er meget spændende, og der indsamles oplysninger om priser på landbrug, indkøb af gødning, såsæd, kemikalier, salgspriser for afgrøderne, udbytteniveauer, maskinpriser m.m. De har set på mange landbrug, der typisk har meget store og helt flade marker.

De første budgetter - den første strategipeter+planter
I slutningen af marts 2008 rejser seks personer fra investorgruppen til vest Bahia for at se på landbrug. Der holdes møder med en ejendommægler, advokater og lokale landmænd, som viser gruppen en lang række landbrug og beredvilligt forklarer om vilkårene for udenlandske investorer i området.

På dette tidspunkt er alle deltagerne overbeviste om, at hvis der skal købes landbrug, skal det være et, der er i god drift, med god jord som muliggør dyrkning af højværdiafgrøder som bomuld, der stiller store krav til jordkvalitet og nedbørsforhold.

Vore beregninger viser, at ejendomme i løbet af få år kan forrente den investerede kapital rimeligt, men det bliver kun en god forretning, hvis der også kan regnes med en generel stigning i jordpriserne. Der er ikke mulighed for at lånefinansiere købet i Brasilien. Hvis projektet skal lykkes er der næppe anden mulighed end at satse på en stor aktieemission i Danmark.

bomuldblomstStiftelse af AgroBrazil A/S
I løbet af 2008 holdes der en række møder med interesserede investorer, og det besluttes at stifte AgroBrazil A/S. Derfor går gruppen i gang med at forberede dette ved hjælp af advokat og statsautoriseret revisor, som i fællesskab udarbejder vedtægter, udkast til aktionæroverenskomst mm., som bestyrelsen færdiggør. I oktober 2008 registreres AgroBrazil A/S.

 

Efter stiftelsen sender bestyrelsen tre personer på en to måneders fact-finding i vest Bahia, Piauí, Maranhäo og Tocantins dog med hovedvægt på Bahia. Resultaterne af turen er bl.a. beskrivelse af ca. 40 ejendomme med tilhørende jordanalyser og GPS opmålinger, rapporter om hvordan regnskabsføring forgår, konsulentbistand, hvilke dokumenter der skal være på plads, for at man kan opnå et rent skøde, miljøregler, beskatning samt regler for samhandel og kreditsystem.

I begyndelsen af 2009 holdes der rapporteringsmøder om fact-finding turen. Herefter tvinger finanskrisen os til at holde pause indtil efteråret 2009.

Investeringer i Tocantinssoya
I oktober 2009 sender bestyrelsen en projektmedarbejder til Bahia i fire måneder frem til februar, primært for at se hvordan arbejdet på en ejendom foregår i praksis. Han får arbejde i et konsulentfirma, der selv driver nogle ejendomme. Det giver megen nyttig erfaring samt interesse for nabostaten, Tocantins, som der hidtil ikke har været researchet særlig meget i. Imidlertid viser der sig her nogle særdeles interessante muligheder, og i februar 2010 rejser AgroBrasil’ formand, direktør samt fire investorer til Bahia og Tocantins og deres erfaringer fører i marts til at investorerne beslutter, at investeringerne skal foretages i Tocantins.


AgroBrazil A/S • kontakt@agrobrazil.dk • Store Heddinge • Danmark • 56503409