Vision

Det er AgroBrazil A/S' vision at investere i landbrugsproduktion i Brasilien. En interessant og attraktiv investeringsmulighed for investorer, der har interesse i Brasilien eller landbrug.

Lige nu handler det om at få optimeret driften bedst muligt på den nuværende ejendom, hvor der dyrkes 900 ha. Men det er AgroBrazil A/S' hensigt, at forsætte med at opkøbe jord, mens det stadig er billigt - og tjene på jordprisstigninger! Ifølge budgetterne vil den største gevinst dog blive skabt på driften af markbruget. Derfor er der primært fokus på, at få bedriften op på et professionelt niveau. AgroBrazil A/S vil tilstræbe et landbrug på 10.000 ha i drift.


silo

Bæredygtig og professionel planteavlsproduktion.
AgroBrazil A/S fokuserer på soja-, majs- og bomuldsproduktion, men ser også store muligheder i frugt- og grønsager, husdyr og sukkerrør. Sidstnævnte vil blive nærmere undersøgt og analyseret, så AgroBrazil A/S hele tiden er opdateret med alternative nicheproduktioner, og derved kan forsætte med at være en interessant investering.

 

Jordprisstigning og god etik
AgroBrazil A/S vil forsat målrette opkøb af jord i de områder, der har store potentialer i jordprisstigning. Det skal dog fremhæves, at AgroBrazil A/S ikke ønsker at rydde og opdyrke jord, der ligger i regnskovsområder, da vi finder dettte uetisk.
Landbruget har og skal have dansk bosiddende driftsledelse i samarbejde med brasilianske planterådgivningsfirmaer. Og der lægges vægt på at skabe ordentlige arbejdspladser med gode arbejdsforhold til gavn for lokalbefolkningen. Landets miljøkrav og regler for anvendelse af kemikalier og gødning bliver naturligvis overholdt.

 


AgroBrazil A/S • kontakt@agrobrazil.dk • Store Heddinge • Danmark • 56503409