Målsætning og strategi

Aktionærerne i AgroBrazil A/S har besluttet, at strategien for selskabet skal være at købe og drive landbrug i staten Tocantins. Der skal drives planteavlsproduktion med traditionelle afgrøder såsom soja, majs og bomuld. Landbruget skal have fastboende dansk driftsledelse. Gennem et allerede etableret samarbejde vil AgroBrazil A/S blive rådgivet af landbrugskonsulentfirmaet Oro (brasiliansk), som i begyndelsen vil komme på ugentlige konsulentbesøg på gården.

planter
Kortsigtet
Efter aktieudvidelsen i begyndelsen af 2011 skal AgroBrazil A/S igangsætte købsprocessen af en ejendom på ca. 1.500 ha i Tocantins. AgroBrazil A/S skal have en samlet aktiekapital på DKK 44 mio. for at få 1.000 ha (65 % af 1.500 ha – 35 % er legal reserve, og må ikke opdyrkes) i drift. Aktiekapitalen skal bruges til jordkøb, rydning af jorden, kalk og gødning, maskiner, bygninger og likvider til første afgrøde. Maskiner og mandskab skal stå klar til vækstsæsonen, der begynder oktober.

Langsigtet
Det er mere rentabelt, at drive et landbrug på 4.000 - 5.000ha i Brasilien. Derfor skal AgroBrazil A/S inden for en 5-årig periode have udvidet betydeligt. Det sker ved en større aktieudvidelse, når AgroBrazil A/S er ordentligt etableret og har opbygget gode styre og kontrolsystemer. Det er planen, at der vil blive udvidet med den del af overskuddet fra driften, der ikke skal udbetales som udbytte til investorerne. På grund af brasilianske skatteregler er det en fordel at geninvestere overskuddet på bedriften til maskiner, bygninger mv, men der vil også blive hensat penge af til fremtidige jordkøb.

 


AgroBrazil A/S • kontakt@agrobrazil.dk • Store Heddinge • Danmark • 56503409